Cólaiste Chomáin.

Ros Dumhach, Béal an Átha, Contae Mhaigheo.