FEILEASTRAM TEO
TRANSLATION/AISTRIÚCHÁN

Tosach


Tá seirbhís aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla agus ó Bhéarla go Gaeilge ar fáil ó Fheileastram Teo. Má tá aistriúchán uait idir an Ghaeilge agus teanga ar bith eile labhair linn.


TÁILLÍ

Buntáille
Is ann do íostáille de  25 ar an gcéad céad focal nó faoina bhun..

Gnáth-tháille
Is é 12.70 ar gach aonad de 100 ina dhiaidh sin an gnáth-tháille.

Má tá an téacs atá le haistriú an-teicniúil nó má tá téarmaíocht neamhghnách ann is féidir go ngearrfaí táille ar leith ar an obair. Is féidir meastacháin a thabhairt roimh ré.

Lascaine
Tugtar lascaine ar théacsanna móra

Tosach

donn@eircom.net