Some verbs  take an? , cá? go, mura, nach? sula and ní instead of ar? cár? gur, murar, nár? sular and níor in the past tense

an?

cá?

go 

mura

nach?

sula

Seo iad na briathra .
Cligeáil ar na naisc.

These ar the verbs.
Click on the links.

Seo  mar a dhéantar leis na mbriathra eile.


This is how it is done with the other verbs