Mountmellick Community School
Seanfhocail

1. Bíonn blas ar an mBeagán.
The small is often tasty.

2. Is minic a bhí gránna geannúil, agus dáthúil dana.
Often ugly is affectionate and beautiful is bad.

3. Níor dúnadh doras riamh nár osclaíodh ceann eile.
A door never closes without opening another.

4. Mura gcuirfidh tú Earrach níbhainfidh tú sa Fhómhar.
If you donít plant in spring you canít harvest in the autumn.

5. Tús maith leath na hoibre.
A good start is half  the battle.

6. Deoch an dorais an deoch is fearr.
One for the road.

7. Is fearr an tsáinte ná an t-ór.
Health is better than wealth.

8. Is binn béal ina thost.
Silence is golden.

9. Is ait an mac an saol.
Life is strange.

10. Ceart dom ceart duit.
Live and let live.

11. Is deacair ceann críonna a chur ar cholainn óg.
You canít put an old head on young shoulders.

12. Is breá an rud an óige ach í a cheansú.
Youth is a fine thing once it is tamed.

13. An chuid is lú den ól an chuid is fearr.
The less drunk the better.

14. Is uaisle onóir ór.
Honour is more noble than gold.

15. Is cuma nó muc fear gan seift.
A man without strategy is no better than a pig.

16. Is mó a bhagairt ná a bhuille.
His bark is worse than his bite.

17. I ndiaidh a chéile a dhéantar na caisleáin.
Rome wasnít built in a day.

18. Bíonn an fhírinne searbh.
Truth can be bitter.

19. Mol an óige agus tiocfaidh sí.
Youth responds to praise.

20. An té nach bhfuil láidir ní foláir dó bheith glic.
He who is not strong must be crafty.

Written by Michael C.

Home