An Idirbhliain

Beidh clár iomlán na hIdirbhliana ar fáil do dhaltaí ó scoileanna eile ar mian leo freastal ar Mheánscoil San Nioclás don bhliain sin amháin.

Is cúis mhór áthais dúinn go dtugann scéim Ghael-Linn aitheantas náisiúnta d'fheabhas na hIdirbhliana s'againne.Gach bliain bronnann siad roinnt scoláireachtaí ar scoláirí idirbhliana ón nGalltacht chun seans a thabhairt dóibh 12 sheachtain a chaitheamh i Méanscoil San Nioclás i rith an chéad téarma. Fanann na daltaí i dteaghlaigh ghaelacha sa cheantar.
 

Ábhair don Idirbhliain

Cúrsaí Fístéipe  Staidéar Sláinte agus Comhshaoil  Na Meáin Chumarsáide  Líníocht Theicniúil 
Garchabhair  Iris Scoile  Mionchomlacht  Cúrsa Oiliúna 
Clóscríobh  Teicnící Agallaimh  Gairmthreoir  Béaloideas 
Staidéar Eorpach  Cócaireacht  Teanga Chomharthaí Ealaín agus Céird

Opening Page

English