Meánscoil San Nioclás


 

Oideachas dara leibhéil lán-ghaelach do bhuachaillí agus chailíní.

Clár faoi leith don Idirbhliain

Tá Meánscoil San Nioclás ag cur meánoideachas ar fáil tré Ghaeilge ó 1959 i leith. Le blianta beaga anuas tá fás os cionn 30% ar líon na scoláirí atá ag freastal ar an scoil. Mar thoradh ar an bhforbairt seo agus ar an gceangal le Coiste Gairmoideachais Cho. Phort Láirge, tá foirgneamh nua ceadaithe ag an Roinn Oideachais agus pleananna á réiteach chuige faoi láthair.

Tagann roinnt scoláirí anois ó Dhún Garbán agus tá seirbhís bus scoil ar faíl dóibh. Cuirfear busanna ar faíl ó cheantair eile de réir mar is gá.

Is léir go bhfuil buntáistí agus tábhacht ag baint le hoideachas dara leibhéil trí Ghaeilge; tá méadú ag teacht in aghaidh na bliana ar na cúrsaí tríú leibhéil, ar na cúrsaí oiliúna agus ar na deiseanna fostaíochta a bhfuil an Ghaeilge riachtanach dóibh

Osclaíonn Meánscoil San Nioclás go leor doirse dá cuid scolárí mar bíonn tuiscint mhaith acu, ag fágaint na scoile dóibh, dá n-oidhreacht Ghaelach agus Eorpach

Cad a deir daoine

Torthaí thar barr

Gan aon bhandáil ar áhair ag leibhéal an Teastas Shóisearaigh ná ag leibhéal na hArdteisteiméireachta.

 Foghlaim na Gaeilge gan stró in atmaisféar dearfa.

 Coibhneas scoláirí/múinteoirí ar fheabhas.

 Gairmthreoir chuimsitheach phearsanta.

 Tréadchúram agus cúrsaí smachta go maith.

 Scoláireachhtaí Gaeltachta.

 Tugann an bhéim ar an gcultúr Gaelach féinmhuinín

 Coiste láidir tuismitheoirí

 Lá gearr scoile; críochnaíonn ar 3.30 i.n.

 Briseadh leathuair a' chloig don lón ar láthair na scoile, agus múinteoir i bhfeighil.

 Ranganna beaga.
 
 
Seoladh  Fón  Facs
Meánscoil San Nioclás  (058) 46464  (058)46540 
Rinn Ó gCuanach 
Co. Phort Láirge.

e-mail

meanscoilnioc.ias@tinet.ie
 

e-mail:Áine Ní Dhíomsaigh

adempsey@cti-clonmel.ie

 e-mail:Séamus Ó Faoláin

jwhelan@cti-clonmel.ie

Opening Page

English