NUACHT OSRAÍ

Nuachtlitir Ghaelscoil Osraí

Eagrán Samhain 2009

 

Cruinniú Fóirne agus Leath Lá/ Staff Meeting and Half Day

Tá cruinniú fóirne ar siul an Aoine seo mar atá i bhformhór na scoileanna sa chathair. Beidh na páistí ag críochnú ag 12.00 meánlae.

In line with other city schools, we are holding a staff meeting this Friday and the children will finish school at 12.00 noon. School buses will collect children at this time also.

Cruinnithe Tuismitheoirí/Muinteoirí.

Parent/Teacher Meetings

Beidh na cruinnithe le múinteoirí do pháistí ar siúl ar tráthnóna Chéadaoin agus Déardaoin an 2 agus 3ú Nollaig, idir 2.50 pm agus 5.30 pm. Líon amach d’áit ar an gclár ama ar dhoras sheomra do pháiste le’d thoil nó cuir nóta isteach don mhúinteoir.

Our annual parent/teacher meetings will take place on the afternoons of Weds and Thurs the 2nd and 3rd of December from 2.50 pm until 5.30 pm. School will end at 2.30 pm on those days for pupils from Rang a hAon upwards. Please fill in your preferred time on the timesheet on your teacher’s door or send a note to teacher indicating your preference.

 Ceartúchán/Correction

I nóta a d’imigh amach i mí Meitheamh gabhadh buíochas do thuismitheoir amháin as ucht síntiús airgid a tugadh don scoil agus a chaitheadh ar ábhair tacaíochta foghlama. Ba cheart go ndéarfadh an nóta sin gur ó ghrúpa fichille na scoile a tháinig an síntiús seo as ucht úsáid an tseomra.

In a previous newsletter in June it was mistakenly stated that a donation had been made to the school by an individual parent. This should have read that we had received a donation from the chess group in the school for the use of the room the group was provided with. This donation was much appreciated and was used for the purchase of learning support material to assist children with special educational needs.

Bille Scoile/ School Bill

Ár mbrón mar gheall ar déanacht an bhille scoile agus mar gheall ar bhotún a bhain le ranganna 3 go dtí a 6. Beidh soiléiriú ar fáil ón oifig ar aon míchinteacht a bhaineann leis an mbille.

Our apologies for the lateness of our school bill due to a number of factors and for a mistaken calculation from Rang a 3 to 6. Clarification of any questions regarding the bill are available from Eileen in the office.

Lá Inseirbhíse/Inservice Training Day

Beidh lá inseirbhíse ar siúl ag na múinteoirí ar an Máirt an 8ú lá Nollaig. Ag rith le traidisiún agus ethos Chaitliceach na scoile, beidh an scoil dunta ar an lá tábhactach eaglasta seo.

An in-service training day will take place on Tuesday the 8th of December for staff. In line with the school’s tradition and our Catholic ethos, there will be no school for the children on this important church holiday.

Seirbhís Téacs/ Textaparent Service

Thosaigh ár séirbhís nua téacs an tseachtain seo. Bhí fadhb mhór againn ar dtús a bhain leis an bhog-earra ach tá feabhas air anois. Má tá fadhb agat fós cuir nóta go dtí múinteoir do pháiste. Beidh deireadh le iolrú teachtaireachtaí go luath chomh maith.

Our new Textaparent service began this week. We had major problems with the first message due to software problems but we hope the majority of you received the text at the second attempt. Please send a note to your child’s teacher indicating if you still did not receive this message. We also hope to eliminate multiple messages to families before the next text.

E-Litreacha/ E-mail Newsletter

Seo an chéad uair go bhfuil an nuachtlitir á chur abhaile tríd an chóras e-phoist. Má tá seoladh e-phoist agat anois nach raibh cheana, cuir nóta go dtí an múinteoir. Beidh an litir ar fáil ar shuíomh idirlíon na scoile chomh maith.

This is our first newsletter to be transmitted by email. If you now have an email and want to be added to our email list again please send a note to your teacher and please remember to inform us of any changes to your details at any time. The newsletter weill also be available on the school website as usual.

Duais mhór d’iarscoláire/Major award for past pupil.

Comhgáirdeachas mhór do Órla Ó Ruairc, iarscoláire Ghaelscoil Osraí agus Coláiste Pobail Osraí go bhfuil gradam bonn óir bainte amach aici i gColáiste na Tríonóide. Seo ceann des na honóracha is mó gur féidir le scoláire an choláiste a bhaint amach agus táimid an-bhródúil aisti.

A warm congratulations to past-pupil of Gaelscoil Osraí and Coláiste Pobail Osraí, Órla Ó Ruairc, who has been awarded a gold medal, one of the highest honours presented to students of Trinity College Dublin. We are very proud of Órla’s achievements as we are of all our past pupils and love to hear good news at any time.

Coiste na dTuismitheoirí/Parents Committee

Comhgáirdeachas d’ár mbeirt oifigí nua ar Choiste na dTuismitheoirí, Cathaoirleach Andy Boyd agus Rúnaí Kim Kinsella. Táimid an-bhuíoch d’ár gcathaoirleach deireanach Adrienne Turner a chuir isteach an-obair dúinn agus atá sásta leanúint ar aghaidh ag cabhrú leis an gcoiste. Táimid buíoch dona tuismitheoirí atá sásta suí ar roinnt choistí na scoile.

Míle buíochas don gcoiste as ucht an t-airgead a bailíodh don scoil an bhlian seo chaite agus cheana féin tá 5,000 caite ar athnuachan a dhéanamh ar ríomhairí na scoile. Beidh sonraithe ar chaiteachas eile sa chéad nuachlitir eile agus fáiltimid i gcónaí roimh moltaí ó éinne i dtaobh airgead a bhailiú nó conas í a chaitheamh.

 Congratulations to our new Parents Committee officers, Chairperson Andy Boyd and Secretary Kim Kinsella who have agreed to take on these important jobs for the year and Treasurer Mandi Walshe who will continue in her position. We are also thankful to a number of parents who have agreed to join a number of school committees.

We are extremely grateful to the committee for their fundraising efforts and already this year €5,000 has been spent in upgrading computers in our technology room and our classrooms. A full outline of spending decisions and plans will be contained in the next newsletter and we welcome your suggestions at any time.

Comhbhrón/Sympathies

Deinimd comhbhrón do Mhúinteoir Gobnait agus a fear chéile Pat as ucht chailliúint máthair Pat, Margaret Murphy.

 Bhíomar croí-bristeach chun cloisint mar gheall ar bhás thobann Jim O’ Neill ó Dhún Feart gur fhreastal a pháistí ar fad ar ár scoil agus a raibh mar chara iontach dúinn i gcónaí, go mór mór i gcomthéacs bhás a mhac Shane anuraidh. Comhbhrón dá bhean chéile Eileen, a iníon Lisa agus dá mhic Cathal agus Mícheál.

We extend our sympathies to Múinteoir Gobnait and her husband Pat and family on the death of Pat’s mother Margaret Murphy recently.

We were heart-broken to hear of the tragic and sudden death of former parent Jim O’ Neill. All of the O’Neill family attended our school and Jim was a great friend of Gaelscoil Osraí. His passing is all the more tragic in the context of the death of his son Shane last year and our heartfelt sympathies to his wife Eileen, daughter Lisa and sons Cathal and Mícheál of whom he was so proud.

Ar dheis Dé go rabhadar beirt.

Dea-ghuí don Pres/Best wishes to the neighbours

Gach dea-ghuí agus comhgháirdeachas do Mheánscoil Chlochar na Toirbhirte in aice linn anseo as ucht craobh náisiúnta na gcór a schroicint i mBéal Feirste a bheidh ar siúl oíche Dhomhnach seo chugainn. Go háirithe d’iar-scoláirí na scoile seo atá bainte leis agus múinteoir Veronica McCarron.

Best of luck to our neighbouring school, the Presentation Convent , on their success to date in the All-Ireland schools choir competition being broadcast on RTÉ1. Already the choir, which includes a number of our past pupils have won the Munster and Leinster section of the competition and will compete in the All Ireland final in Belfast on Sunday evening to be broadcast at 6.30 pm. Well done particularly to choir leader and teacher Veronica McCarron.

 

26/10/09 => 30/10/09 inclusive Lár Téarma / Mid Term

 

08/12/09=> Lá Inseirbhíse/ Inservice Planning Day

 

23/12/09 => 6/01/10 inc. Saoire Nollag / Christmas Holidays

 

15/02/10 => 19/02/10 inc. Lár Téarma / Mid Term

 

17/03/10 => Lá le Pádraig/ St. Patrick’s Day

 

29/03/10 =>9/04/10 inc. Cáisc / Easter

 

03/05/10 and 04/05/10=> Lá Saoire Bainc / Bank Holiday

 

07/06/10 => Lá Saoire Bainc / Bank Holiday

 

30/06/10 => An Scoil ag dúnadh do Shaoire an tSamhraidh / School closes for Summer break.

 

  

 animal03.gif (1632 bytes)

Ar Ais / Back