BAINISTíOCHT NA GAELTACHTA
 

Tá seacht mbliana caite ag Feargal ag traenáil na foirne agus má tá seisiún amháin traenála caillte aige i rith an achair sin ní heol domsa é.  Ba é an comharba nádúrtha é ar na hiarbainisteorí Séamas Mac Gearailt agus Seán O Beaglaoi nuair a ghlac sé leis an mbainistíocht i dtosach na bliana.  Chuaigh sé féin agus na roghnoirí eile i mbun a cúram go gairmiúil agus tá rudaí déanta acu i mbliana a déarfadh duine a bhí dodhéanta cúpla bliain ó shin, mar shampla dul leat slí chun bualadh leis na himreorí as baile i gcomhair traenáil, dul ar thurasanna agus go leor eile.  Tá toradh na hoibre le feiscint agus Corn an Easpag Uí Mhuinneacháin go caithréimeach in Iarthar Duibhneach i mbliana.
 

 
 
 
 Proinsias O Deargáin (Roghnóir)
Tá ainm Frank Dorgan in airde i measc lucht leanta na peile i gCiarrai le blianta fada.  Bhi iomaire nua á threabhadh ag an nGaeltacht nuair a ceapadh Proinsias O Deargáin mar roghnóir agus d’oibrigh sé go hiontach don Chumann, ni nách ionadh agus an taithi a bhi aige le sárfhoireann Liospóil sna hochtóidi, é mar roghnóir le foirne fé aois agus sinsear Ciarrai Thiar thar na blianta.  Chuir sé aithne ar roinnt mhaith imreori Gaeltachta atá féna chúram anois nuair a bhi sé mar Bhainisteoir/Traenalai ar fhoireann Chiarrai Thiar fé bliain is fiche.  Ba mhaith an roghnú don Ghaeltacht é agus le dearcadh úrna ón dtaobh amuigh aige chuaigh sé chun leasa na Gaeltachta fé mar a cruthaiodh coici ó shin

 

 Pádraig O Cinnéide (Roghnóir)
Iarimreoir leis an nGaeltacht agus le Ballymun Kickams is ea Paddy.  Seo an dara bliain mar roghnóir aige.  Ba mhaith an mhaise don Chontae agus don Ghaeltacht é gur fhill sé ó Londain agus ó Baile Atha Cliath ar a fhód duchais.  Conas a shamhlofá a mhac Ciarán iarimreoir na Gaeltachta atá i Meiriceá anois nó Dara mar imreoiri leis na Dubs?  Bhi Paddy an-ghniomhach le peil fé aois sa Ghaeltacht agus chaith sé ceithre bliana déag i dteannta Liam O Rócháin leis na foirne fé aois sin.  Tá curtha go mór aige le dul chun cinn na Gaeltachta.

 
Tomás O Lúing (Roghnóir)
D’imir sé a pheil fé aois leis an nGaeltacht le linn ré glórmhar an Chanónaigh Jackie Mac Ginneá i dtús na gcaogaidi.  Scriobhadh mar gheall air. ‘ An Fear mórchroioch go n-imriodh roghnóiri Chiarrai in aon bhall don ghort é gur dhóigh leo go raibh neart, mire agus cumas ag teastáil.  Bhi sé thar barr mar chúlai, thosai, nó i lár an ghoirt.’  Nuair a d’imir An Ghaeltacht i gcoinne Ciarrai Theas  i nGallarus don chéad uair riamh sa bhliain 1999 scriobh sé sa chlár, “ Inniu…. Tá caibidil nua staire á scriobh” is beag a shil sé go mbeadh a ghualainn féin le roth an chaibidil sin.