Fáilte…...

Focal ón bPríómhoide.
Fáilte go suíomh idirlion, Gaelscoil Uí Fhiaich. Bunscoil Lán-Ghaelach do bhuachaillí agus cailíní atá ionainn.
Bunaíodh an scoil i 1996 le 20 páiste agus taimíd ag dul ó neart go neart ó shin le breis is 160 páiste i 2002.
Tá an scoil fós ag fás agus ag forbairt agus tá súil againn go mbeimid ag cur leis an meid páisti agus an méid múinteoirí ar feadh tamaill.
Thosaigh an scoil in ionad siopadóireachta ach anois táimíd lonaithe ar ár suíomh buan ar Bhóthar Chill Droichid, Maigh Nuad. Támid I seomrai réamh-dhéanta atá breá compórdach agus táimid ag súil le scoil buan ar ár suíomh amach anseo.

Tá go leor eolais faoin scoil le fáil ar an suíomh idirlíon. Is féidir ár bpolasaí a léamh agus coiméad suas le nótaí abhaile. Tá pictiúrí d'imeachtaí scoile agus obair na bpáistí ann freisin.
Bain taitneamh as!

Welcome to the Gaelscoil Uí Fhiaich website. We are an All-Irish Primary school for boys and girls serving Maynooth and the surrounding areas.
The school was established in1996 with 20 pupils and we have gone from strength to strength with an enrolment of more than 160 children in 2002.
The school is still growing and developing and we hope to continue to add to both the number of pupils and the number of teachers for some time to come.
The school started life in a shopping centre but we are now well settled on our permanent site on the Celbridge Road, Maynooth. We are accommodated in comfortable pre-fabs at present and we are actively campaigning for a new, permanent, school premises.

The website will provide you with information on many aspects of school life. You may read our policies, check out our "Welcome Pack" or catch up on "notes home" on an ongoing basis. There are pictures of various school activities and projects carried out by the different classes.

Enjoy!

Fáilte…………..Home Page | Kids' Stuff | Parents | General information | School Policies | Nótaí Abhaile | Kids' Stuff | Páistí na

   To contact us:

Phone: 01 6290667
Fax:01 6290667
Email: uifhiaich.ias@eircom.net

Gaelscoil Uí Fhiaich
Celbridge Road
Maynooth
County Kildare