GENUKI Home page
County Kerry Kerry   Contents Contents

MAPS OF MINARD PARISH

Location Map of Minard Parish

Location of Minard in County Kerry
Return to top of page
Return to Minard Index page

Townlands of Minard Parish

Townlands of Minard in County Kerry
Number Townland Irish Name Area
1 Aglish An Eaglais 187A 3R 38P
2 Ballinvogig Baile an Bhogaigh 176A 0R 7P
3 Ballynasare Beg Baile na Saor Beag 72A 0R 6P
4 Ballynasare Lower Baile na Saor Íochtarach 375A 1R 15P
5 Ballynasare Mountain Sliabh Bhaile na Saor 617A 0R 1P
6 Banoge Beg An Bhánóg Bheag 49A 3R 32P
7 Banoge North An Bhánóg Thuaidh 630A 0R 39P
8 Banoge South An Bhánóg Theas 326A 0R 32P
9 Deerpark* Páirc an Fhia* 50A 3R 13P
10 Doonmanagh Dún Meánach 285A 1R 14P
11 Doonties Commons Coimín na nDúnta 129A 3R 23P
12 Doonties East Na Dúnta Thoir 38A 1R 17P
13 Doonties West Na Dúnta Thiar 410A 1R 6P
14 Garrynadur Garraí na dTor 207A 1R 21P
15 Glanminard Gleann na Minn Airde 375A 2R 11P
16 Gortnagullanagh Gort na gCuileannach 97A 2R 8P
17 Graigue An Ghráig 263A 2R 38P
18 Kilmurry Cill Mhuire 50A 1R 38P
19 Lugnagappul Log na gCapall 148A 2R 28P
20 Maumagarrane Mám an Gharráin 305A 2R 18P
21 Minard East Minn Aird Thoir 146A 3R 31P
22 Minard West Minn Aird Thiar 512A 2R 10P
23 Puckisland Oileán an Phocáin 604A 2R 30P

*The remainder of the townland of Deerpark (comprising 138 Acres, 2 Rods, 36 Perches) is in Kinard Parish.

Return to top of page
Return to Minard Index page

[Last updated: 12-Jul-2004 08:55 PM - Laurence Jones]