Clár

q       Cúlra/Background

q       Ráiteas Misin & Cúspóirí/Mission Statement & Aims

q       Sonraí Teangbhála/Contact Information

q       Nasca/Links

q       Ceantar Mhúsgraghe Uí Fhloinn

q       Tionscnaimh Reatha/Current Projects

q       Oidhreacht Mhúsgraighe Uí Fhloinn/Heritige & Culture

q       Torthaí & Tairgí Mhúsgraí Uí Fhloinn/Local Produce

q       Coistí & Cumainn/Committees & Clubs

 

 

 

 

 

 

 

 


Cúlra/Background

 

 

Is ag deireadh na bliana 1995 do reachtáladh sraith dhe cruinnithe poiblí ag Meitheal Forbartha na Gaeltachta, agus is mar thortha díbh ar tháinig Meitheal Mhúscraí ar a’ saol.  B’í cúspóir na gcruinnithe úd ná An Plean Forbartha Áitiúil a chur ar eolas ag muintir ghaeltacht Mhúsgraighe.  Tar éis machnaimh is díospóreachta, do cuireadh taighde ar bun, is é dírithe ar riachtanaisí is deachrachtaí na háite. Sa mbliain 1996 do foilsíodh ráiteas misin agus liosta cúspóir, is do moladh “Meitheal Mhúscraí” mar ainm ar an eagras áitiúil a raghadh ag gabháilt de’n obair sin.  Do deineadh a thuilleadh forbartha ar a’ bPlean i rith na bliana san.

Do cruthaíodh Meitheal Mhúscraí ar 14ú Mí na Nollag 1996 le linn cruinnithe i Scoil Náisiúnta Réidh na nDoirí.  Bo bhí ionadaithe de chuid eagras na háite i láthair, agus anuas go dtí an lá athá innubh ann is amhlaidh go bhfuil an comhaontas so le fiscint i measc ball a’ choiste.  Do tionóladh a thuilleadh cruinnithe i dtreó is go gceadófaí an ráiteas misin, na cúspóirí is a’ Plean féinigh.

 

 

 

The origins of Meitheal Mhúscraí are in a series of public meetings organised by Meitheal Forbartha na Gaeltachta towards the end of 1995.  The object of these was to inform the people of the West-Cork Gaeltacht about An Plean Forbartha Áitiúil – The Local Development Plan.  Further meetings led to the implementation of research to quantify and define local needs and problems.  In March 1996 a mission statement, list of aims and the name “Meitheal Mhúscraí” were proposed.  Development based  upon An Plean Forbartha Áitiúil continued throughout the year
Meitheal Mhúscraí was formed on the 14th of December 1996 when a meeting was held in the national school in Réidh na nDoirí. It was attended by representitive groups from the entire area, and the elected committee reflects this.  Subsequent public and target meetings were held to approve the mission statement, aims and actions laid out in the original plan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


An Clár

 

 

 

Ráiteas Misin & Cúspóirí/Mission Statement & Aims

 

 

 

Ráiteas Misin

 

Muíntir Mhúscraí agus Eagrais Stáit a thabhairt le chéile chun chomh-riachtanaisí a aithint; comh-oibriú a spreagadh; struchtúir a bhunú chun gnaíomhaíochtaí chomhtháite a’ phobail a leigheas; fadhbanna na ngrúpaí is laige ach go h-áirithe

 

 

Mission Statement

 

To foster the development of strategies so that the integrated & co-operative actions of local & statutory bodies in the area focus on improving the quality of life and meeting the needs of the disadvantaged groups in Gaeltacht Mhúscraí.

 

 

 

An Clár

 

Cúspóirí

 

Ø    Caighdeán na marachtála a árdú do mhuintir a’ cheantair

 

Ø    Páirt a ghlacadh ag gach éinne i bhforbairt achmhainní a’ cheantair

 

Ø    Pobal buan a chruthú

 

Ø    Cosc a chur leis an imirce trí thímpeallacht shóisíalta agus eacnamúil a bhúanú a thabhrfadh fostaíocht bhúan d’ ár n-óigibh

 

Ø    Níos mó úsáide a bhaint as achmhainní a’ cheantair

 

Ø    Comh-oibriú idir ghrúpaíbh agus coistí forbartha a árdú agus tacaíoct, scileanna agus cabhair chuí a chur ar fáil do ghrpaíbh sa cheantar

 

Ø    Saíocht/sainiúlacht a’ cheantair a chaomhnú agus a fhorbairt

 

Ø     Tímpeallacht na fionntraíochta a bhunú, i measc na n-óg ach go h-áirithe

 

 

An Clár

Aims

 

Ø     Raise the standard of living within Gaeltacht Mhúscraí

 

Ø     Participation in the development of natural resources

 

Ø     Create a sustainable community

 

Ø     Provide a social and economic environment from which our young people can derive a livelihood

 

Ø     Develop and utilise more fully the resources at our disposal

 

Ø     Develop co-operation between groups and provide the necessary expertise and skills towards the development of such groups

 

Ø     Retention and encourage the development of our uniqueness, e.g., language, games, pastimes, et c.

 

Ø     Develop enterprise atmosphere especially amongst the young

 

 

An Clár

 

Sonraí Teangbhála/Contact Information

                                                                          

 

 

 

 

An Ionad Áise,

Réidh na nDoirí,

Múscraí,

Cúndae Chorcaí

 

Guthán/Macasamhail: 026 45661

 

Ríomh-phost/E-Mail: Muscrai@eircom.net

 

 

Coiste (Bainistaíochta)/Committee (Management)

 

Máire Uí Laoire

Mná/Women

Cathaoirleach/Chair.

O.C.P/P.R.O

Máire Uí Thuama

Seanóirí/The elderly

Rúnaí/Secretary

Pat Creedon

Gnó/Business

Cisteóir/Treasurer

 

 

Coiste (Gnótha)/Committee (Business)

 

Siobhán Uí Thuama

Mná/Womens Issues

Séamas Ó Muimhneacháin

Feirmeóirí Beaga & Fiontar

Small Farmers/Enterprise

Peadar Ó Luasa

Feirmeóirí Beaga & Fiontar

Small Farmers/Enterprise

Conchubhar Ó Ceallaigh

Feirmeóirí Beaga & Fiontar

Small Farmers/Enterprise

Conchubhar a’ Coitir

An Óige/Youth

Siobhán Uí Loingsigh

An Óige/Youth

Diarmuid Ó Duinnín

Feirmeóirí Beaga, Fiontar & Fostaíocht

Small Farmers, Enterprise & Employment

Séamas Mac Gearailt

Ionadaí Roinn na Gaeltachta

Anne Marie Uí Chonchúir

Ionadaí Údarás na Gaeltachta

Le ceapadh

Ionadaí VEC

Séamus de Róiste

Ionadaí IFA

 

 

Fostaithe/Employees

 

 

Anne Labrosse

Riaraitheóir/Oibrí Taca/

Administrator/Support Worker

Nóra Levis

Riaracháin/Oibrí Taca/

Administration/Support Worker

(Páirt-aimseartha/Part-time)

 

 

Conraitheóirí/Contractors

 

 

Brídín Aghas

Oibrí Taca/ Supt. Worker

Siobhán Uí Thuama

Oibrí Taca: Forbairt Pobail/

Supt. Worker: Public Development

Míceál Ua Loclainn

Oibrí Taca: Oiliúint & T.E./

Supt. Worker: Training & I.T.

Justin Mac Cárthaigh

Oibrí Taca: Fiontar/

Supt. Worker: Enterprise

Pauline Dodds

Oibrí Taca: Oideachas Comhlántach & Coisctheach/

Supt. Worker: Complamentary & Preventitive Education

 

 

Nasca/Links

 

 

Udarás na Gaeltachta

Scoil Chíll na Martra

Cumasc

Sabhal Mór Ostaig

Doras

Mílaois na Gaeltachta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Clár

 

 

An Lochlanach do thóg is do dhearaigh