Tráth na gCeist
[Question Time]

Treoracha
Léigh na ceisteanna thíos.
Scríobh d'ainm agus na freagraí (as Gaeilge!) ar leathanach.
Tabhair é do do mhúinteoir ranga.
Piocfar buatóir amháin ó gach rang.

Gheobhaidh gach buatóir dearbhán leabhair.
Caithfidh na freagraí a bheith istigh ar an

Luan 31ú Bealtaine, 2003

1.
Ainmnigh na múinteoirí i Scoil Lorcáin a d'fhreastal ar an scoil mar dhaltaí?
2.
Críochnaigh mana na scoile, "Mol an óige agus....."?
3.
Cuireadh crann sa ghairdín os comhair na scoile ar an 6.3.'03. Cén saghas crainn í?
4.
Tá beirt ag obair sa scoil arb as Co. Chorcaí dóibh. Cé hiad?
5.
Ainmnigh 20 ainm baiste sa scoil a thosaíonn le 'C'.
6.
Cad iad na trí fhocal a úsáidimid agus muid ag déileáil le bruscar sa scoil?
7.
Cé mhéid rinceoir a bhíonn i ngrúpa seite?
8.
Cé hé séiplíneach na scoile?
9.
Cé mhéid imreoir ar fhoireann shóisireach iomána na scoile?
10.
Ainmnigh Cathaoirleach Choiste na dTuismitheoirí.
11.
Tá Scoil Lorcáin ag céiliúradh i mbliana. Cén fáth?
12.
Cén múinteoir a stiúrann Cór na Scoile?

 

[Leathanach Baile] [Eolas Fúinn][An Scoil Ghlas] [Imeachtaí na Scoile] [Nuachtlitir] [Léarscáil]
[Tráth na gCeist][Nascanna]

 

Go dtí an barr

Cuir teachtaireacht chugainn.

Scoil Lorcáin 2003.