Feasta ar an Idirlíon
.
Barr an clúdaigh
An Clúdach
Cúlra
.
Teangmháil
 • An tEagarthóir
 • Comhluadar


  Eagarfhocail
 • Bealtaine
 • Meitheamh  Smaointe Polaitíochta
 • Bealtaine

 • Meitheamh  Dán
 • Bealtaine

 • Meitheamh  5 leabhar is fearr díol
 • Bealtaine

 • Meitheamh  An bhfuil aiste agat?
  feasta@eircom.net

  Feasta Online  Ord Feasta
  12 eagrán tríd an bpost £35 (Éire);
  £45 thar lear.

  Déan teangmháil le:

  Máire Ní Laoi
  An Siopa,
  6 Sráid Fhearchair,
  BÁC 2.

  fón: 353 1 4783814
  facs: 353 1 4785428
 • .  An tEagarthóir
  Pádraig Mac Fheaghusa
  Eagarfhocal - Feasta Meitheamh 2000
  Pádraig Mac Fhearghusa

  Bhí na daoine a bhí i láthair ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge i Muineachán an-tógtha leis an gcaint a thug Maighréad Uí Mháirtín, Cathaoirleach an Fhorais Teanga, tráthnóna Dé Sathairn. Labhair sí go hoscailte faoi na deacrachtaí a bhí ag an bhForas ó bunaíodh é, agus faoin éiginnteacht a bhí ann ó cuireadh an Feidhmeannas ar fionraí. In ainneoin na héiginnteachta agus na ndeacrachtaí, bhí sí an-dóchasach faoi thodhchaí an Fhorais agus faoin leas a d'fhéadfadh sé a dhéanamh don Ghaeilge, thuaidh agus theas. tuilleadh


  Iriseoir
  Proinsias Mac Aonghusa
  Smaointe Polaitíochta - Feasta Meitheamh 2000
  Proinsias Mac Aonghusa


  Ní mar chomhaltaí den Oireachtas ach mar Chomhairleoirí is cosúil a dhein bithiúnaigh áirithe an drochbheart. Ach ar shlí éigin, is measa a gcoir-sean ná coir gnáthChomhairleoirí Contae; ba chea rt go mbeadh tuiscint níos fearr acu ar a ndualgaisí mar ionadaithe poiblí.
  Is de bharr a chuid blianta ag obair do Jack Lynch, agus ina dhiaidh sin do Chathal \'ee hEochaidh, a bhí an saineolas ag Frank Dunlop a d\rquote fheil chomh breá sin do na rachmasaithe agus na caipitlithe atá taobh thiar den truailliú. Nílim ag cosaint a ndearna Frank Dunlop. Ach ní ar a shon féin go díreach a bhí sé i mbun truaillithe ach ar son na rachmasaithe. Is iad siúd na príomhchoirpigh. Is i bpríosún ba chóir dó bh a bheith.
  tuilleadh


  An File
  Gabriel Rosenstock
  Dán na Míosa seo - Feasta Meitheamh 2000
  Gabriel Rosenstock

  Seán Ó Conaill


  Chím anois lem shúile cinn é
  Sa bhlár
  Agus ó cheal lucht éisteachta ó
  Scéalta á n-aithris aige leath os ard
  Ar eagla iad a ligint i ndearúd.
  Tagann an ghaoth de rúid
  Agus beireann léi
  ruthag dubhfhoclach chun siúil.........tuilleadh  Na 5 Leabhar is Fearr Díol
  An Siopa

  1. Iascairín Chloch na Cora
  2. 2000+ Ceist
  3. Beathaisnéis 1782-1881
  4. Graiméar Gaeilge na mBráithre Críostaí
  5. Gafa

  tuilleadh

  © 2000 Feasta

  Suaitheantas Idirlíne 'Feasta'
  < feasta  ar an Idirlíon >
  ©2000