Return to Homepage  :

An Coiste Timpeallachta

Bunaíodh an Coiste Timpeallachta sa scoil i Meán Fómhair 2001. Tá ionadaí ó gach rang ar an gcoiste seo, chomh maith leis na cinnirí i mbliain a sé. Bíonn cruinnithe uair sa choicís. Is í Jessica Ní Cheallaigh an Cathaoirleach ar an gcoiste i mbliana.

Aidhmeanna
 • Timpeallacht na scoile a fheabhsú
 • Scéimeanna Athchursála a chur chun cinn sa scoil
 • Suim a mhúscailt i measc na ndaltaí i gcursaí timpeallachta i gcoitinne
 • Brat Glas a bhaint amach don scoil ó An Taisce

Dul chun cinn
 • Athchursáil at dhramhaíl orgánach, buidéal phlaisteacha agus cadhnraí
 • Muirín agus piastlann scoile tosaithe
 • Lá Glantacháin Earraigh eagraithe sa scoil agus i dtimpeallacht na scoile
 • Gáirdín scoile tosaithe
 • Feachtas le fáil réidh le guma coganta agus graffiti
 • Seó Faisiún le feisteas déanta as ábhar athchursála - Nollaig '01 agus '02
 • Planda ag gach rang
 • Cnaipí glasa ar na leithris le huisce a chaomhnú
 • Comórtas Glan agus Glas don seomra ranga is glaine

<>Mar chuid den tSeachtain Timpeallachta, a bhí againn ón 23ú - 27ú Deireadh Fómhair, bhí tráth na gceisteanna ar siúl, aoi chainteoirí, turas go dtí an Dodra, maisiúchán Samhna as earraí athchursáilte, comórtas grianghrafadóireachta, seó faisin, ceol choirm agus bronnadh na nduaiseanna.
  An Seó Faisin

  An Brat Glas

  I mBealtaine na bliana 2002, d'éirigh le Coláiste Íosagáin an Brat Glas a bhaint amach. Is muid an t-aon mheanscoil i gceantar Dhún Laoghaire - Rath an Dúin leis an nGradam seo a fháil. Caithfear an gradam seo a athnuachain tar éis dhá bhliain. An chéad tionscanamh eile atá ag Coiste Timpeallachta ná fuinneamh sa scoil a laghdú.