Feasta ar an Idirlíon
.
Barr an clúdaigh
An Clúdach
Cúlra
.
Teangmháil
 • An tEagarthóir
 • Comhluadar


  Eagarfhocail
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair  Smaointe Polaitíochta
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair  5 leabhar is fearr díol
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

  An bhfuil aiste agat?
  feasta@eircom.net

  Feasta Online  Ord Feasta
  12 eagrán tríd an bpost £35 (Éire);
  £45 thar lear.

  Déan teangmháil le:

  Máire Ní Laoi
  An Siopa,
  6 Sráid Fhearchair,
  BÁC 2.

  fón: 353 1 4783814
  facs: 353 1 4785428
 • .

  Clár na heagráin seo - Feasta Deireadh Fómhair 2000
  An clár iomláine desna haltanna in eagrán na míosa seo. tuilleadh  An tEagarthóir
  Pádraig Mac Fheaghusa
  Eagarfhocal - Deireadh Fómhair 2000
  Pádraig Mac Fhearghusa


  CLG agus Plean na Gaeilge

  Bíonn Cumann Lúthchleas Gael go mór i súilibh an phobail an taca seo bliana, nuair a bhíonn na craobhchluichí ar siúl san iománaíocht agus sa pheil. Thart ar bhliain ó shin bhíomar ag caint anseo ar an réabhlóid a chruthaigh an eagraíocht sin i saol na tíre, nuair a bunaíodh í in 1884, naoi mbliana sular bunaíodh eagraíocht réabhlóideach eile, Conradh na Gaeilge. Bheadh sé deacair an tír seo a shamhlú inniu gan na cluichí a d¹eagraigh agus a d¹fhorbair Cumann Lúthchleas Gael le céad bliain anuas.

  Ní miste dúinn smaoineamh i gcónaí nach eagraíocht í a bhí gafa go huile leis na cluichí céanna, dá fheabhas a d¹éirigh léi sa chúram sin. Múscailt spiorad agus mheanma an phobail a bhí mar phríomhaidhm ag na bunaitheoirí - a chur i gcuimhne do dhaoine go raibh cultúr agus saíocht dá gcuid féin acu, agus gurbh ..... tuilleadh


  Iriseoir
  Proinsias Mac Aonghusa
  Smaointe Polaitíochta - D. F. 2000
  Proinsias Mac Aonghusa


  Amach anseo is mar scríbhneoir agus mar scríbhneoir amháin a bhéas trácht ar Mháirtín Ó Cadhain, a cailleadh tríocha bliain go ham seo. Seasann leabhra agus scéalta agus, scaití, aistí de chineáil éagsúla, nuair nach mbíonn mórán saoil ag óráid agus gur dearmad a dhéantar sách scioptha d¹agóidíocht, agus d¹fheachtais agus de choimhlintí. Ní shin le rá nach mbíonn a maith féin ag baint leis na nithe sin. Is lenár linn féin a mhairimid, is lenár linn féin amháin is féidir linn gníomhú; bíodh an mhuintir a thiocfas i do dhiaidh buíoch díot nó ná bíodh, níl ach tráth oibre amháin agat. Thuig Máirtín Ó Cadhain na fíricí sin.

  Chaith an Cadhnach an oiread ama le hagóidíocht phobail is a chaith sé lena dhá cheird, mar mhúinteoir agus mar scríbhneoir. Scaití, bhíodh ceird na scríbhneoireachta agus an agóidíocht fite fuaite ina chéile agus ní bhíodh sé éasca mórán deighilt a dhéanamh idir an dá bheart - agus is féidir a rá go cinnte gur gníomaí polaitíochta ab ea Máirtín Ó Cadhain ar feadh a shaoil.

  Bhí aidhmeanna cinnte aige; ba chuma leis cé a thabharfadh chun cinn iad, an fhaid is go ndéanfaí sin. Thug sé tacaíocht ar leith d¹Fhianna Fáil i dtoghcháin 1932 agus 1933, an chéad bhliain mar gurbh é sin polasaí an IRA, agus an dara huair mar go raibh eagla air go dtiocfadh Cumann na nGaedhael arís i gcumhacht. Ar feadh i bhfad ina dhiaidh sin bhí sé go tréan in aghaidh Fhianna Fáil, mar gur shíl sé nach raibh .....
  tuilleadh


  Iriseoir
  Seán Ó Loingsigh
  Gáire Scoir - Feasta Deireadh Fomhair 2000
  Gearrscéal - le hÉadhmonn Mac Suibhne

  Cúis áthais dom é gur den mheánaicme mé. Agus é sin in ainneoin gur geall le masla é go minic an focal san ar a mbeola siúd a ghlacann orthu féin tráchtaireacht a dhéanamh ar shaol soisialta ár linne.

  Is maith liom an bhuaine a bhraithim sa téarma 'meánaicmeach.¹ Ciallaíonn sé, dar liom, daoine nach dtagann aon athrú bunúsach orthu riamh. Mura n-éiríonn leo an ollduais a ghnóthú sa Lotto nó na foirne cearta a roghnú sa linn pheile, ní móide go maraíonn siad a chéile nó go bhfaightear ciontach iad as maoin a chéile a shlad.

  Beirtear iad, póstar iad agus adhlactar iad agus go hiondúil ní haon ábhar spéise é sin do dhuine ar bith ach dá muintir ghaoil féin ­ rud nach olc é, ach an oiread, i bhfianaise na húsáide a bhaintear go minic ar na saolta seo as a gcaint agus as a ngníomhartha siúd a d¹fhéach le rian a láimhe a fhágáil ar shaol na tíre.

  Mar sin féin, ní bhím gan amhras in amanna go bhfuil dallamullóg á chur agam orm féin faoin dream seo dar díobh mé. An aicme mar a shamhlaím iad?, a fhiafraím díom féin. Na tréithe sin a tuilleadh  An File
  Paddy Bushe
  Dán na Míosa seo - Deireadh Fómhair 2000
  le Liam Prút


  Céad Slán le Nóra Latti

  A mháithrín nach máthair dom táimid ag
  cuimhneamh ar do shochraid
  ¹s tú fós beo thar do nóchadú bliain is bliain nach lán dá cuntas.
  Tá seacht mbliain is scór agat ar Dan ná faca riamh
  a thit as a sheasamh ar shráideanna Chorcaí
  an tan chuaigh ann ar choinne aidhbhéardaí:
  Bhlaiseas an tragóid má bhlaisis féin
  nár dheinis ach anáil mhór a tharrac
  is do shaol a chur i dtreo,
  do chíos bricfeasta a ghnóthú, na leapacha a chóiriú
  ¹s goití bhean gnó a .....tuilleadh  Na 5 Leabhar is Fearr Díol
  An Siopa

  1. Pobal na Gaeltachta - A Scéal agus A Dhán
  2. Ó Ghleann go Fánaid (Gaeltacht Thír Chonaill)
  3. Dúnmharú sa Daingean
  4. Cnuasach Trá
  5. Irisleabhar Mhá Nuad 2000 ­ 100 Bliain Slán, 1899-1999.

  tuilleadh

  © 2000 Feasta

  Suaitheantas Idirlíne 'Feasta'
  < feasta  ar an Idirlíon >
  © Feasta agus na Scríobhneoirí