An Gréasán Gaeilge

GG

"A World-wide Word-Web of the Irish Language"

Cnuasach Conallach

A Computerized Dictionary of Donegal Irish

a b c d e f g h i j l m n o p r s t u v

Foinsí an Fhoclóra

Foinsí: Láimhscríbhinní i Roinn Béaloidis Éireann, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Tugtar uimhir na láimhscríbhinne agus uimhir an leathanaigh le gach abairt samplach. Ag seo leanas uimhreacha na lámhscríbhinní:

310  311

   418 420 472 1032 1033 1074 1184 1185 1343 1538 1578 1579

Chun Liosta na gCainteoirí agus uimhreacha na leathanach a bhaineann leo i lámhscríbhinn a iniúchadh, théigh isteach ar "Edit" agus "Find" agus cur isteach uimhir na lámhscríbhinne agus Ls. roimhe, e.g. Ls.310

 

Ls.310 Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1937)

[lgh 16-28, 42-53, 78-93, 246-386]

 

Tomás Ó Gallchobhair (70), Baile an Chaisil, Ard an Rátha 

16 - 28; 42 - 53; 78 - 93; 350 - 381

Padraic Mac an Ghoill, Mín na Coille, Áithche, Árd an Rátha

246 - 249; 344 - 346; 381 - 386

Róise Nic an Ghoill (81), Áithche, Árd an Rátha.

250 - 263; 267 - 269; 274 - 279; 339 - 341; 347 - 349

Máire Nic an Ghoill (85), Áithche, Árd an Rátha.

264 - 267; 270 - 273; 279 - 311

Bean Mhic an Ghoill, (62), Áithche, Ard an Rátha.

321 - 322

Tomás "Tomaí" Ó Connacháin (70), Ruadhcheo, Ard an Rátha.

312 - 320; 323 - 339

 

Ls.311 [Lgh. 1-603] Scríobhaí: Liam Mac Meanman (1937)

Nioclás Mac Gaoithin (?Aodhchaoin)(81), Gleann Léithín, Par. Inis Caoil

1 -19; 34 - 43

Colm Ó Conchobhair (85), Droim an Aonaigh, Par. Inis Caoil.

20 - 33

Pádraig Ua Luag (64), Donndubháin, Par. Miodhbhuídhe.

44 - 45; 258 - 262; 290 - 309; 332 - 342

Nansaí Nic Ghiolla Bhrighde (62), Ailt an Chaorthainn, Par. Miodhbhuidhe

46 - 65; 201 - 257

Peadar Mac Giolla Cheara (Carr) (68), Ailt an Charothainn, Par. Miodhbhuidhe.

66 - 73

Séamas "Jimmy" Ó Ceallaigh (60), Cró na Duinne, Par. Cill Taobhóg.

74 - 82; 93;

Éamonn "Neddy" Ua Muighe (82), Glaiseach Beag, Par. Cill Taobhóg.

83 - 84

Áine Nic Ghiolla Cheara (Anna Carr) (79), Gleann Domhain Beag, Par. Tearmann

91 - 102; 105 - 136; 139 - 144; 154 - 158; 171; 179; 352 - 366; 408 - 425;

505 - 516; 552 - 556

Seosamh Mac Giolla Cheara (Joe Carr) (35), Gleann Domhain Beag, Par. Tearmann

103 - 104;

Tadhg Ua Colla (86), Mín an Dubháin, Par. Tearmann.

145 - 153; 159 - 170; 176 - 181; 192 - 195; 426 - 478

Anna Ghallchobhair (70), Ionnuscoill, Par. Tearmann.

172 - 173

Séarlaí Óg Ó Gallchobhair (75), Ionnuscoill, Par. Tearmann.

174; 557 - 603

Séamas Mac Monagaill (65), Corr na gCoileán, Par. Tearmann.

188 - 191; 367 - 399

Séamas Mór Mac Monagail (74), Sraith Mór, Par. Tearmann

500 - 504; 544 - 551

Liam Cuilinn (23), Dondubhain, Par. Miodhbhuidhe

203 - 271; 282 - 289; 310 - 331

Seán Mac Daéid (15), Cluain tSalach, Par. Miodhbhuidhe

272 - 289

Niall Cuilinn (19), Donndubhain, Par. Miodhbhuidhe

280 - 283

 

Ls.418 [Lgh 1 -280] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh 

Pádraic Ó Sibhleáin (alias Ó Bradáin) (85), Baile na Gaoithe, Luachros, Ard an Rátha

1 - 99;

Séamas Ó Aoidhne, Mín An Churraoin, Gleann Cholmcille. 

221 -235

Eibhlín Ludhóg (c60), Dubhchoraidh, Par. Teampall Cróin.

254 - 260; 265 - 270

Niall mac Ghiolla (72), Doire na Coradh, Par Teampall Cróin.

261 - 264

Seán Mac Cormaic (45), Doire Leac Conaill, Par. Teampall Cróin.

270 - 280.

Ls.420 [lgh 208 - 270]. Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh

Seán O hEochaidh 208 - 270 (Leabhar Nótaí d'fhocail agus abairtí atá anseo).

 

Ls.472 [lgh 1-168; 184-575] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1938)

Condaí Duibheannaigh (62), Doire Leac Conaill

4 - 38 ; 62 - 66

Conall Mac Cormaic (75), Doire Leac Conaill.

39 - 61; 67 - 80

Seán Mac Aodha (c.60), Malaidh Rua, Leitir Mac an Bháird.

81 - 86; 230 - 248; 252 - 279; 505 - 522; 535 - 539; 568 - 572,

Bean Mhic Aodha, An Mhalaidh Rua.

280 - 285; 487 - 501; 523 - 527

Siobhán Nic Aodha (24), An Mhalaidh Rua.

528 - 531;

Conchubhar Mac Aoghagán (67), Baile an Churraigh, Leitir Mac an Bháird.

87 - 168; 184 - 194 ; 228 - 229; 249 - 251; 503 - 504

Seán Ó Curraoin (65), Machaire Gáthláin, Gaoth Dobhair.

199 - 228; 286 - 294; 303 - 345; 348 - 443; 455 - 486

Máire Churraoin (24), Machaire Gáthlúin, Gaoth Dobhair.

346 - 347

Seán Mac an Bháird (65), An Mhalaidh Rua

502;

Bean Mhic an Bháird (c.66), An Mhalaidh Rua.

532 - 534

Ned Mac an Bháird (c.66), An Mhalaidh Rua.

540;

Máire Ghrianna (c.84), Rann na Feirste.

541 - 567

"SCOLÁIRÍ":

Seoirse Mac an Bháird (14), Bréinleic

444 -447

Bríghid Ghallchobhair (15), Dobhar Íochtarach, Bun Beag.

295 - 296

Domhnall Bán Ó Baoghaill (14), Baile an Droichid

297 - 299

Seán Ó Gallchobhair (14), An Luinneach, Gaoth Dobhair.

300 - 302

Pádraic Mac Pháidín (14), Cnoc Fola

448 - 454

 

Ls.1032 [lgh 1-576] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1947)

Seán Mac an Bháird (65), Cruach Thiobrid, Na Cruacha. Par. Inis Caoil

1. 164; 411 - 476; 509 - 523

Peadar Ó Tiomanaidhe (76), Leathchruach, Na Gleanntaí

165 - 168; 279 - 288

Anna Nic an Luain (62), Cruach Thoibrid, Na Cruacha

169 - 276; 289 - 363; 381 - 410; 504 - 506; 524 - 538; 547 - 552;

563 - 576

Pádraic Mac an Luain (60), Cruach Mhín an Fheannta, Na Cruacha

539 - 543; 553 - 562

Peadar Mac an Luain (45), Dubhchró, Na Cruacha, Na Gleanntaí.

544 - 546

Mícheál Mac an Luain "Micí Mhícheáil" (60), Na Cruacha, Par. Inis Caoil

364 - 380

Pádraic Ó Giobúin (65), Bun Gháigín, Gleann Finne.

277 - 278

Seán Ó hEochaidh (Cnuasach Abairtí, Cortha Cainte as na Cruacha, Par. Inis Caoil)

480 - 501

Cáit Bean Mhic Ghiolla Dhiarmada (56), Cró Leac, An Coimín, An Clochán.

502 - 503; 507 - 508

 

Ls.1033 [lgh 1-569] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh 1947

Anna Nic an Luain (62), Cruach Thoibrid, Na Gleanntaí.

3 - 17; 173 - 219; 224 - 226; 382 - 401; 409 - 410; 437 - 440

Padraic Mac an Luain (60), Cruach Mhín an Fheannta, Na Cruacha.

402 -408

Micheál Mac an Luain "Mícheál Phádraic" (60), Dubhchró¸Na Cruacha, Na Gleanntaí.

18 - 33; 48 - 53; 56 - 172; 220 - 223; 227 - 229; 235 - 245; 253 - 276; 411 - 423

441 - 481

Seán Mac an Bháird (68), Cruach Thoibrid, Na Cruacha.

34 - 47; 54 - 55; 230 - 234; 246 -252; 424 - 436

Pádraic Ó Giobúin (c60), Deargchruach, An Coimín, Gleann Finne.

278 - 282; 309 - 312

Pádraic Ó Giobúin (86, †1948), An Deargchruach, An Coimín.

292 - 308

Mícheál Mac Fhionntaigh (45) Bun Gháigín, An Coimín, Gleann Finne.

283 - 285

Dominic Ó Furey (60), Mín an Bhéil, Na Grianáin, Par. Inis Caoil.

313 - 381

Séamas "Jimí" Ó Furey (c.60), Mín an Bhéil, Na Grianáin.

487 - 547

Padraic Mac Daeid (30), Cnoc Leitreach, Loch Muc, Baile na Finne.

548 - 569.

Ls.1074 [lgh 1 - 354] Scríobhaithe: Seán Ó hEochaidh agus Aodh Ó Duibheannaigh

(1944-45)

Mícheál Mac Gabhann (78), An Caiseal, Gort an Choirce.

1 - 14;

Niall Ó Dubhthaigh (?) An Bhealtaine, Gort an Choirce

15 - 82 

Niall Mac Suibhne (Ls.) Mín na mBánrach, An Clochán Liath.

171 - 232 

Mícheál Ó Tomais, (73), Eadar Gabhail, Tír Aodha

233 - 248

Séamas Phaidí Ó Gallchobhair, (68), Sráth na Corcra, Na Doirí Beaga.

250 - 268

Aodh Ó Duibheannaigh, Carraig an Choill, Rann na Feirste

292 - 332

Séamas Ó Domhnaill, (87) Rann na Feirste.

333 -342

Seán Mac Grianna, Rann na Feirste

288 - 292

Pádraig Ó Duibheannaigh, (66), Rann na Feirste

271 - 287 

Seán Ó Domhnaill, (83) Rann na Feirste

343 - 345

Máire Nic Ghiolla Easpaig, (83)

346 - 351

Máire Ghrianna, (81), Rann na Feirste

353 - 354 

 

Ls.1170 [lgh 5-63; 169-199; 298-482] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh 1949

Anna Bean Mhic an Luain (45), An Dubhchró, Par. Chill M[]áird.

5 - 22

Padraich Ó Giobúin (60), An Coimín, Par. Cill Taobhóg.

23 -63

Padraic Mac Daeid, Duibhlinn, An Tearmann, Par. Gartan.

169 - 199

Seán Ó hEochaidh (Cnuasach cóirithe agus foilsithe i mBéaloideas 1950?)

298 - 385

Máire Nic Aoidh (75), An Bhealtaine, Gort an Choirce

393 - 404

Donnchadh Mac Gabhann (75), Caoldroim Uachtarach, Gort an Choirce.

405 - 408

Seán Ó Cuirreáin (81), Mín Lárach, Par. Cloich Cheannfhaola.

409 - 418; 426 - 429; 442 - 482

Seán Mac Gonagail (70), Ardaí Bheag, Gort an Choirce.

419 - 425

Caitlín Nic Ghabhann "Ciot Thomais" (77), Pollán an Raithnigh, Machaire Rabhartha.

430 - 441

 

Ls.1184 Scríobhaí : Seán Ó hEochaidh (Dáta 1950)

Seán Ó hEochaidh. Liosta aibítreach faoi ainmniú daoine de réir tréithe.

101 - 185

Pádraic Ó Dochartaigh (45), Duibhlinn Riadhach, Carraig Airt.

199 - 301

Seán Mac Giolla Bríghde (76), Gort na Braghad, Carraig Airt.

302 313; 381 - 384

Conchubhar Mac Pháidín (74), Cill Dara, An Craosloch

314 - 380; 395 -

Mícheál Ó Fearraidhe (72), Ardaí Beaga, Gort a' Choirce.

385 - 388

 

Ls.1185 Scríobhaí Seán Ó hEochaidh, (1950)

Conchubhar Mac Pháidín (74), Cill Dara, An Craosloch

Lch 7 - 209; 219 - 224; 317 - 414

Brighid Dhochartaigh (82), Baile Leimhthín, Cluain Maine

215 - 218

Séamas Mac Amhlaigh (72), Na Saileasaí, Na Frosa

225 - 312; 419 - 514; 517 - 584; 637 - 654

Conall de Búrca (82), Díseart, Na Frosa

585 - 622

 

Ls.1343 [lgh. 424 - 524] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1955)

Mícheál Ó Baoghaill, "Micí Shéain Néill" (60), Anagaire, Rann na Feirste.

424 - 544

 

Ls.1538 [lgh 1-129] Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1955).

(Scríofa ó eideafón scéalta a ghlac Gordon Mac Ghill Fhionnáin)

1 - 79

Mícheál Ó Baoighill (c.65), Rann na Feiriste (per G. Mac Ghill Fhionnáin)

80 - 199 

$

Ls.1578 [lgh 1-81]. Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1960)

Micheál "Micí" Ó Baoill (60), Rann na Feirste.

1 - 39

Pádraig Ó Baoill (c.65), (deartháir Mhicí), Rann na Feirste.

40 - 47;

Donnchadh Ó Gallchobhair (83), MinLárach, Gort a' Choirce.

48 - 67; 73 - 81

Seán Mac Pháidín (76), Machaire Rabharthaigh, Gort a' Choirce.

68 - 72

......................................................................

Ls.1579[lgh 196-232]. Scríobhaí: Seán Ó hEochaidh (1961)

Mícheál "Micí" Ó Baoill (60), Rann na Feirste

196 - 232.