An Gréasán Gaeilge

GG

© 1999

"A World-wide Word-Web of the Irish Language"

Cnuasach Conallach

A Computerized Dictionary of Donegal Irish

a b c d e f g h i j l m n o p r s t u v

V

Chun ceannfhocal ar leith a chuardach téigh isteach ar "Edit" agus "Find" agus cuir réiltín roimh an fhocail e.g. *ábhar etc

*vác, Siúlóid, thug a' fear uasal leis amach ise ag glacaint walk leis.. 311 360. #

*vácáil, Siúlóid, thug a' fear uasal leis amach indéidh am dinnear'í a' walkáil, ag glacaint walk.. 311 361. #

*vadhar, Sreang mhiotail, Mhairfeadh ceann dena scuaba sin go dtí go mbéad comh garbh agus go sílfeá gur giotaí "weair" a bhí ann. 1791 42. #

*vaigín, Trucaill a tharraingítear ar an mbóthar iarainn, .. a dtabharfad obair domh leis an bheathadhach a' tarraingt bhaigíní. 1185 142. #

*vaits, Uair an bhaits, (uair a' chloig?), Bhí stail bhán ag an Mhajor agus chuaidh .. a marcaidheacht oirthíagus thainic isteach go h-Ard a' Ratha astoigh ina n-uair 'n "watch".310 353. #

*vásta, An chuid de gháirméid a ghabhann timpeall an choim, seas amuigh ins an abhainn go bhásta do bhrístí.. 472 724. #

veiste, Báinín, scaoilteog den seandhéanamh go rabh bheiste mhór muinchilleach ar achan nduine. 1185 197. # Bhí droim córdoroigh ins a veiste seo agus bhí an toiseacht 'na bháinín. 1791 269. # chaith de a bheiste. 1353 221. #