Feasta ar an Idirlíon
.
Barr an clúdaigh
An Clúdach
Cúlra
.
Teangmháil
 • An tEagarthóir
 • Comhluadar


  Eagarfhocail
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

 • Samhain  Smaointe Polaitíochta
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

 • Samhain

  5 leabhar is fearr díol
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

 • Samhain

  <

  An bhfuil aiste agat?
  feasta@eircom.net

  Feasta Online  Ord Feasta
  12 eagrán tríd an bpost £35 (Éire);
  £45 thar lear.

  Déan teangmháil le:

  Máire Ní Laoi
  An Siopa,
  6 Sráid Fhearchair,
  BÁC 2.

  fón: 353 1 4783814
  facs: 353 1 4785428
 • .

  Clár na heagráin seo - Feasta Mí na Samhna 2000
  An clár iomláine desna haltanna in eagrán na míosa seo. tuilleadh  An tEagarthóir
  Pádraig Mac Fheaghusa
  Eagarfhocal - Mí na Samhna 2000
  Pádraig Mac Fhearghusa


  An tAire agus an Oidhreacht

  Cad a bhí i gceist ag an Aire De Valera le déanaí nuair a dhein sí an ráiteas úd faoinár gcultúr a bheith i mbaol de bharr ár gceangal leis an Aontas Eorpach? Ní hé nach bhfuil sí i dteideal a leithéid de ráiteas a dhéanamh, má shíleann sí go bhfuil sin amhlaidh, go háirithe ag féachaint don aireacht atá faoina cúram - ach b¹fhearr go mór go mbeadh sí níos soiléire maidir le cén gnéithe dár gcultúr nó dár n-oidhreacht a fheictear di a bheith i mbaol, nó cén reachtanna de chuid an Aontais atá ag cur isteach orthu.

  Tá tábhacht ar leith leis an gceist seo in Éirinn, mar is minic nach mbíonn daoine ar aon fhocal faoi cad atá le háireamh mar ár gcultúr nó ár n-oidhreacht. Tá cuid againn, mar shampla, a shíleann .... tuilleadh


  Iriseoir
  Proinsias Mac Aonghusa
  Smaointe Polaitíochta - Samhain 2000
  Proinsias Mac Aonghusa


  An dtuigtear cé chomh lag agus a d¹fhéadfaí a bheith athuair dá ndéanfadh an tUachtarán nua faillí ionainn?

  Rachaidh an tUachtarán nua i gceannas na Stát Aontaithe i mí Eanáir. Ach i ndáiríre, is féidir a rá go bhfuil deireadh cheana féin le huachtaránacht Bill Clinton.

  Deirtí san am a caitheadh gur beag a d¹fhéadfadh uachtarán nach raibh ag seasamh arís a dhéanamh sa bhliain deiridh aige sa Teach Geal. Ní móide go bhfuil sin fíor ar fad anois. Ach ní mór an aird a thugtar ar ghníomhartha uachtaráin a bhfuil a chomharba tofa idir Samhain agus Eanáir. Is fíor go ndeacha Bill Clinton don Mheán-Oirthear in athuair an mhí seo caite, agus go ndearna sé a dhícheall síocháin shealadach ar a a laghad a chur i gcionn athuair ansiúd. Ach dá fheabhas é, an féidir a rá gur éirigh leis mórán a dhéanamh? An amhlaidh don turas chun na tíre seo?

  Chuir Bill Clinton eacnamaíocht Mheiriceá ar a bonnaí. Nó muna ndearna, tharla sin le linn dó a bheith i gcumhacht. Dá mba é a mhalairt a tharlódh sna blianta sin, chuirfí milleán air. Dá bhrí sin, tá .....
  tuilleadh  Iriseoir
  *
  Éalú - Feasta Mí na Samhna 2000
  le Deasún Breatnach

  Chugainn ceaibilíor an cheantair an lá aoibhinn samhraidh seo, lena chuid gruaige cataí gréasaí go dtí an ghualainn, lena chroiméal tanaí dubh, lena spéaclaí diabhalaí gréine agus, ar ndóigh, na bristí leathair, an tUasal Maitiú é féin, an té atá ina bhanc ag an oiread sin rún, scannal, aventuras, d¹eile ach é ina bhas ar ionad mór artola agus siopa lena chois, an t-iomlán ar oscailt 24 uair sa ló, agus é féin i láthair ann cuid mhaith den am sin, éisteacht na muice bradaí aige, súil an fhiolair, agus gáire a mheallfadh saibhreas mór ó Dhéamair, dá mbeadh seisean fós inár measc.

  - Bhís le cuairt a thabhairt ar Mhaidrid?
  - Agus thugas. Áit bhrothallach . . . Deich bpunt di, mar i gcónaí.
  - Agus ise in éindí leat, ab ea² Nó ab amhlaidh a tharraing sí . . .
  - Tháinig sí, ceart go leor. "Tuige nach dtiocfadh?"
  - "Tuige ar bith! D¹éirigh leat, ar sin?"
  - D¹éirigh. Ach caithfidh mé í a dhumpáil, anois.
  - "Théis di a bheith chomh tuisceanach sin duit. Níl sé sin ...... tuilleadh  An File
  Dán na Míosa seo - Mí na 2000
  le Rody Gorman


  Scál

  Ar mo mharana liom féin
  Is an ceol
  ag gabháil i dtiús ar an dá chliathán.
  Ar turas farraige sall
  Idir Muir na mBeo
  Agus Muir na Scál.


  Loc .....tuilleadh

  Lá breithe .....tuilleadh

  Údar .....tuilleadh

  Aireachtáil .....tuilleadh

  Cathaoir Rotha .....tuilleadh

  Cliathán .....tuilleadh  Na 5 Leabhar is Fearr Díol
  An Siopa

  1. Dúnmharú sa Daingean
  2. De Bhunadh Protastúnach - Rian Chonradh na Gaeilge
  3. Doctúir na bPiast
  4. Pobal na Gaeltachta - A Scéal agus A Dhán
  5. An Aimsir Óg - Scéalta, Aistí, Dánta. ..............
  tuilleadh

  © 2000 Feasta

  Suaitheantas Idirlíne 'Feasta'
  < feasta  ar an Idirlíon >
  © Feasta agus na Scríobhneoirí