Feasta ar an Idirlíon
.
Barr an clúdaigh
An Clúdach
Cúlra
.
Teangmháil
 • An tEagarthóir
 • Comhluadar


  Eagarfhocail
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

 • Samhain

 • Nollaig  Smaointe Polaitíochta
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

 • Samhain

 • Nollaig  5 leabhar is fearr díol
 • Meitheamh

 • Lunasa

 • Méan Fomhair

 • Deireadh Fomhair

 • Samhain

 • Nollaig

  An bhfuil aiste agat?
  feasta@eircom.net

  Feasta Online  Ord Feasta
  12 eagrán tríd an bpost £35 (Éire);
  £45 thar lear.

  Déan teangmháil le:

  Máire Ní Laoi
  An Siopa,
  6 Sráid Fhearchair,
  BÁC 2.

  fón: 353 1 4783814
  facs: 353 1 4785428
 • .

  Clár na heagráin seo - Feasta Mí na Nollag 2000
  An clár iomláine desna haltanna in eagrán na míosa seo. tuilleadh  An tEagarthóir
  Pádraig Mac Fheaghusa
  Eagarfhocal - Mí na Nollag 2000
  Pádraig Mac Fhearghusa


  Stailceanna, boilsciú agus leas na tíre

  Níl sé rófhada ó bhíomar ag gearán anseo faoi stailceanna, agus an baol a bhain leo do leas coiteann na tíre. Bhí stailc na n-altraí ar siúl ag an am. Bhí stailc na ngardaí thart - bíodh gur 'slaghdán' a tugadh ar an gceann a bhí ar bun acusan. Séard a bhí á thuar againn ná go leanfadh dreamanna eile a samplaí siúd. Tá sé sin ag tarlú anois, agus cheana féin tá ..... tuilleadh


  Iriseoir
  Proinsias Mac Aonghusa
  Smaointe Polaitíochta - Nollaig 2000
  Proinsias Mac Aonghusa


  An Céad bliain is fearr

  Seo mí dheiridh na Fichiú hAoise. Tosóidh an Aois Úr Lá Coille 2001. Is maith is feasach mé gur dúradh anuraidh gurb í an bhliain 1999 bliain deiridh na hAoise. Ní raibh sin fíor, ach is cosúil gur fheil sé do lucht gnó agus do dhreamanna eile, cé nach eol dom tuige. Ar aon nós, seo an t-am sílim le súil a chaitheamh siar ar pholaitíocht na tíre seo ó 1901 go dtí lá an lae inniu.

  B'é an Fichiú hAois an céad bliain is fearr agus is bisiúla dá raibh ag an tír seo in ainneoin na n-uafás a tharla. B'í an imirce mhór a mhair os cionn ceithre scór bliain an t-uafás ba mheasa díobh san go léir. Agus is ar éigean a tugadh sin faoi deara. Thuig teaghlaigh a raibh ag tarlú. Tuigeadh an briseadh croí a bhain le himirce. Ach níor chuid de chlár oibre na tíre nó an stáit é deireadh a chur leis. Níor tuigeadh go bhféadfaí sin a dhéanamh go deo.

  Bíonn sé anois faiseanta a bheith ag cáineadh chultúr an Tíogair Cheiltigh. Ach is é an beithíoch sin a chuir.....
  tuilleadh

  Na Beacha - Feasta Mí na Nollag 2000
  le Mícheál Ó Laoghaire


  Caroline, an rúnaí, is túisce a shonraigh iad. Ceithre, cúig, leathdosaen beacha dubha ag siúl timpeall gloine dúbalta na fuinneoige ba ghaire di. Ba bheag di ceann nó dhó ach dob ait léi an oiread sin díobh a fheiscint. Ní raibh ann ach sin. I gceann leathuaire, áfach, agus an lá ag dul chun brothaill, bhí leathchéad díobh ann, iad á dtuargaint féin go dordánach i gcoinne cruas na fuinneoige nó ag eitilt ó chúinne go cúinne go carsánach ag lorg bearna nó boige san ábhar meabhail a mheall le háilleacht na huaine brothallaí lasmuigh iad, is a cheill go cruálach í lena chruas criostail. Chuireadar buile beag óna suaimhneas í; ba dheacair díriú ar an obair agus an seomra beo le buile a ndordán agus le heagla a ndealg. Ní raibh sé nádúrtha, níor mhiste é a lua Ruairí. D¹éirigh sí, chuaigh timpeall chun an dorais agus trasna leacracha cruaidh éibhir an halla mhóir tosaigh. Dhún sí an doras go haireach ina diaidh, á gcoimeád teanntaithe ina hoifig féin iad, i dtreo is nach gcuirfidis isteach ar aon chliaint a thiocfadh isteach sa bhfoigneamh agus a dhein ar oifig Ruairí Forrestal.
  - 'Foichí! Shit. An bhfuil mórán díobh ann?'
  - 'Na céadta.
  Ach ba bheag ...... tuilleadh  Dán na Míosa seo - Mí na Nollag 2000
  Iomainn Nollag aistrithe ag Liam Prút


  Fadó riamh
  i gCathair Dháibhí


  Fadó riamh i gCathair Dháibhí
  I gcró eallach mar a bhí
  Chuir an Mháthair Naí sa mhainséar
  Amhail i leaba ina luí
  Dob í .....tuilleadh


  Ard-Rí an ghrá
  sé m'aoire é


  Ard-Rí an ghrá sé m'aoire é
  Is buan a mhaith fad mhairim
  Ní gá dom ......tuilleadh


  A oíche naomh

  A oíche naomh
  Is geal sa spéir na réalta
  Oíche bhreith Chríost
  Thug slán sinn ón mbás
  B'fhada ....tuilleadh  Na 5 Leabhar is Fearr Díol
  An Siopa

  1. Breandán Ó hEithir ­ Iomramh Aonair.
  2. Fearann Pinn, Filíocht 1900 - 1999.
  3. Dúnmharú sa Daingean.
  4. De Bhunadh Protastúnach - Rian Chonradh na Gaeilge.
  5. Chagrin.

  tuilleadh

  © 2000 Feasta

  Suaitheantas Idirlíne 'Feasta'
  < feasta  ar an Idirlíon >
  © Feasta agus na Scríobhneoirí